Đăng ký làm Đại lý

Một vài cánh chim bay đơn lẻ rất khó lòng bay được xa. Nhưng khi tụ hợp lại thành đàn, thì sẽ tạo được sức mạnh vô cùng lớn, đủ khả năng đương đầu được với mọi bão táp phong ba. Quan điểm hợp tác của Chúng tôi là "mô hình đàn chim bay" để phát huy những lợi thế của mỗi bên, nhằm tối ưu hóa lợi ích của các bên. Do đó AMG Việt Nam mong muốn được hợp tác cùng Quý khách hàng Đại lý để cùng nhau phát triển. Hãy gửi cho Chúng tôi thông tin liên hệ, cũng như một số hình ảnh về Quý khách hàng theo mẫu dưới đây:

Thông tin công ty

Tên công ty (*)

Người liên hệ (*)

Thông tin liên hệ

Điện thoại (*)

Email

Địa chỉ

Ghi chú

File đính kèm

(Gửi thông tin về cơ sở đại lý của bạn về hình ảnh, hiện trang của đại lý, chỉ chấp nhận file định dạng .rar,.jpeg,.png và có độ lớn không quá 2MB)