Hoạt động đối ngoại

  FENESTRATION BAU China,November, 2017, SNIEC, Shanghai

FENESTRATION BAU China is an annual congress with an accompanying exhibition that takes place at the China National Convention Centre (CNCC) in...

chi tiết
Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội

Tối 18/9/2017, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội đã tổ chức công bố quyết định thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha thành phố Hà Nội và...

chi tiết