Hoạt động đối ngoại

Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội

Tối 18/9/2017, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội đã tổ chức công bố quyết định thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha thành phố Hà Nội và...

chi tiết